Değişmeyen Seçenekler ve Nöro Linguistik Programlama

Bazen güçlü olmak ve devam etmek elimizdeki tek seçenektir. Dahası, değişimin benlikteki olası etkilerini kabul etmek, dört gözle bekleyebileceğimiz tek şey. Gerçekten de, benlikteki değişimin varlığı, yaşam yolunda ilerlerken farkına varmamız ve deneyimlememiz gereken özgürlüğü sağlar. Başka bir deyişle, güçlü olmak ve ilerlemeye başlamak için değişime ihtiyacımız var.

Diğerleri bu kavramla aynı fikirde olmayabilir, ancak değişim bu şekilde işler. Benliği doğuştan güçlendirir, böylece toplumun birçok diktesinin dışsal benliğini hazırlar. Benliğin korktuğu şey, karşılayamayacağı taleplerin ciddiyeti değil, benliğinde değişimin varlığından korkmasıdır. Değişimden korkmasak da değişimin kendi üzerimizdeki olası etkilerinden korkarız.

Değişimin ne olduğuna dair bir anlayışı garanti etmek, onun ne olduğuna dair en başta gelen anlayışımızı çökertebilir. Tıpkı hayatınki gibi, kesin bir tanımını arzulamamız kaçınılmaz olsa da, değişim yaşanmak isteniyor ve tanımlanmıyor gibi bize verilemez. Portallar gibi işleyen değişim, dünyaya kaçmak ve keşfetmek için doğasında bulunan ihtiyacı yayar. Her zaman sahip olmak istediği hayatı yaşamak için gerçekten olmak istediği kişi olmak için benliği motive etmeye ve etkilemeye çalışır.

Strong, fiile dönüştürülebilen bir sıfattır. Sadece bir benlik halinin tanımı gibi görünebilir ama aynı zamanda hareketle ilgili de olabilir. Buradaki hareket, ileriye doğru adım atma eylemini ima eder. Bunu yapmak, benliğin değişimin varlığını ve yaşamındaki olası etkilerini kucaklamaya hazır ve istekli olduğu anlamına gelir.

Öte yandan, ilerlemek, güçlü olmak gibi, benliğin yaşamla ve onun tüm gizemleriyle yüzleşmesini sağlayan bir hareketi akla getirir. Geçmişinden veya onu geride tutan şeylerden vazgeçebilmek, benlik için büyük bir adım olarak kabul edilir, çünkü irade gücünden ve ayağa kalkıp asla geriye bakmama motivasyonundan bahseder.

Nörolinguistik Programlama, Kısalık için NLP, benliğin aynı anda büyümesini ve beslenmesini sağlayan birçok kendini geliştirme aracından biridir. Kişinin nörolojik, dilsel ve davranış süreçleri ve kalıpları arasındaki ilişki ve bağlantıya odaklanan NLP, kendine değişimi kabul etmeyi ve onu hayatının bir parçası haline getirmeyi öğretir. Kısacası, NLP meydana gelebilecek diğer değişikliklere kendini hazırlar.

Bu nedenle, benzersiz bir şekilde farklı ve farklı olmamıza rağmen, hala ortak bir noktamız var. Değişimi biliyoruz ama onu kendimizde kucaklamaktan çok korkuyoruz.

Sen, değişimin farkında mısın?

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.